Home » O společnosti » Naše zásady

Naše zásady

Chceme být aktivní a dynamickou firmou, která bude vždy jednat čestně a transparentně jako poskytovatel služeb i jako zaměstnavatel. To je základem našich základních hodnot a odráží se i v členstvích, partnerstvích a certifikacích od různých věhlasných institucí.

Naše zásady jsou založené na následujících principech:

  • Dodržujeme veškeré platné zákony a předpisy
  • Děláme, co se od nás očekává
  • Stížnosti řešíme s maximální péčí
  • Chráníme zaměstnance, kteří mají podezření na nepřípustné jednání

Další informace (holandská verze)

Přečtěte si náš Etický kodex

Přečtěte si naše pravidla pro řešení stížností

Přečtěte si naše postupy při podezření na neetické jednání

Máte otázku na dodržování předpisů?

Další informace vám poskytne Martijn Kerckhoff, Compliance Officer a Data Protection Officer MVGM

MVGM Holding B.V.
Compliance department
W.J.M. (Martijn) Kerckhoff
Compliance Officer a Data Protection Officer
E: compliance@mvgm.nl
T: +31 88 4324027