Home » O společnosti » Naše zásady

Naše zásady

Chceme být aktivní a dynamickou firmou, která bude vždy jednat čestně a transparentně jako poskytovatel služeb i jako zaměstnavatel. To je základem našich základních hodnot a odráží se i v členstvích, partnerstvích a certifikacích od různých věhlasných institucí.

Naše zásady jsou založené na následujících principech:

  • Dodržujeme veškeré platné zákony a předpisy
  • Děláme, co se od nás očekává
  • Stížnosti řešíme s maximální péčí
  • Chráníme zaměstnance, kteří mají podezření na nepřípustné jednání

Další informace

Přečtěte si náš Etický kodex (NL)

Přečtěte si naše pravidla pro řešení stížností (NL)

Politika oznamovatelů (CZ)

Máte otázku na dodržování předpisů?

Další informace vám poskytne Martijn Kerckhoff, Compliance Officer a Data Protection Officer MVGM

MVGM Holding B.V.
Compliance department
W.J.M. (Martijn) Kerckhoff
Compliance Officer a Data Protection Officer
E: compliance@mvgm.nl
T: +31 88 4324027