Home » O společnosti » Základní hodnoty MVGM

Naše firemní hodnoty

Pyšníme se zkušeným týmem plným nadšení. Naši zaměstnanci jsou pro nás tím největším bohatstvím. Jsou to právě oni, kdo stojí za úspěchem naší společnosti. Považujeme proto za svou povinnost pro ně vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se mohou plně pracovně realizovat a toto své pracovní uspokojení sdílet vzájemně se svými kolegy, klienty a všemi dalšími zúčastněnými. Tento přístup k práci se promítá do našich základních firemních hodnot:

  • angažovanost
  • orientace na výsledky
  • inovace
  • kvalita

Angažovanost pro jednotlivce i společnost

Respektujeme jednotlivce i společnost jako celek. Angažovanost a integrita jsou pro nás zcela zásadní. Našim zaměstnancům nabízíme příležitost rozvíjet své dovednosti. Uznáváme význam zodpovědného podnikání, které přispívá ke stabilitě společnosti, v níž žijeme a pracujeme. Podílíme se na ochraně životního prostředí, a to například díky rozsáhlé digitalizaci a zavádění opatření pro úsporu energie. Nemovitosti spravujeme šetrně k životnímu prostředí a sponzorujeme různé související společenské a sportovní akce.

Orientace na výsledky z pohledu klientů i zaměstnanců

Naším cílem jsou spokojení klienti a věrní a motivovaní zaměstnanci. Rozumíme změnám potřeb a přání našich klientů, na něž reagujeme flexibilně s využitím nezbytných odborných znalostí. Provádíme pravidelné průzkumy spokojenosti jak ze strany zákazníků, tak i našich zaměstnanců. Vždy se snažíme dosáhnout nejlepších možných výsledků. Díky excelentní znalosti neustále se měnících zákonů a souvisejících právních předpisů nabízíme aktivní přístup ke klientům a převádění vizí do praxe, což našim klientům zaručuje optimální návratnost jejich investic.

Kreativní inovace

Podporujeme naše zaměstnance, aby se zájmem sledovali vývoj a trendy na trhu týkající se například rozvoje technologií. Chápeme nutnost inovací, proto je v praxi vítáme. Hledáme nestandardní řešení a příležitosti spatřujeme v neustále se vyvíjejícím trhu. Je pouze na nás, abychom těchto příležitostí využili při spolupráci s třetími stranami i s našimi klienty a prostřednictvím digitalizace vytvořili na jejich základě maximálně efektivní inovační firemní a obchodní koncepty.

Kvalita služeb

Naším cílem je dosáhnout vedoucího postavení na trhu a nabízet našim klientům a zúčastněným stranám přidanou hodnotu. Pro své klienty se vždy snažíme jak na kolektivní tak na individuální úrovni o dosažení co nejlepších výsledků. Garantujeme kvalitu našich služeb, o čemž svědčí mimo jiné i naše členství v různých renomovaných institucích, partnerská spolupráce s nimi a certifikace, a to například certifikát ISAE 3402 typu II.