Home » O společnosti » Základní hodnoty MVGM

Základní hodnoty MVGM

MVGM má špičkový tým odborníků, kteří jsou pro ni tím nejcennějším, protože zajišťují její úspěch. Chceme poskytovat takové pracovní podmínky, v nichž se mohou naši zaměstnanci pracovně realizovat podle svých představ a svoji spokojenost sdílet s kolegy, zákazníky i vlastníky. Tento způsob práce je zakotvený v našich základních hodnotách.

  • Angažovaný
  • Orientovaný na výsledky
  • Inovační
  • Kvalitní

Oddaní lidem a společnosti

MVGM se chová s respektem k lidem i společnosti jako celku. Pro její tým je navýsost důležitá angažovanost a integrita. Každému zaměstnanci nabízíme příležitost rozvíjet jeho talent. MVGM uznává důležitost odpovědného přístupu, který přispívá ke stabilitě společnosti, v níž žijeme a pracujeme. Přispíváme k ochraně životního prostředí například rozsáhlou digitalizací a užíváním ekologických vozidel. Nemovitosti našich klientů spravujeme v souladu s jejich ekologickou politikou. Podporujeme rovněž různé společenské a sportovní činnosti.

Orientace na výsledky pro zákazníky i zaměstnance

Cílem společnosti MVGM je spokojený zákazník a angažovaný a motivovaný zaměstnanec. Rozumíme proměnlivým potřebám a přáním našich zákazníků a reagujeme na ně pružně a profesionálně. Provádíme pravidelné průzkumy spokojenosti mezi zákazníky i zaměstnanci a vždy usilujeme o nejlepší dosažitelný výsledek. Nabízíme aktivní přístup, pečlivě sledujeme vývoj právních a regulatorních předpisů a dokážeme je uplatňovat tak, abychom klientům zajistili optimální výnos.

Kreativní inovace

MVGM povzbuzuje zaměstnance k aktivnímu sledování vývoje na trhu, ale například také v oblasti technologií. Chápeme potřebu inovací a intenzivně na nich pracujeme. Přemýšlíme neortodoxně a stále hledáme nové příležitosti využitelné pro naši obchodní činnost, pro spolupráci s dalšími subjekty a ve prospěch našich klientů. Tyto příležitosti přetavujeme do inovativních obchodních konceptů a optimalizací pomocí vyšší míry digitalizace.

Kvalita služeb

Usilujeme o dosažení vedoucího postavení na trhu z hlediska kvality a o tvorbu přidané hodnoty pro naše klienty a vlastníky. Naše firma jako celek i každý zaměstnanec sám za sebe usiluje o dosahování nejlepších možných výsledků pro naše zákazníky. MVGM garantuje kvalitu mimo jiné členstvím v profesních organizacích, partnerstvími a certifikacemi od renomovaných institucí. Například

  • certifikace ISAE 3402 typ II
  • členství v oborové organizaci VGM NL
  • certifikace SKW pro řízení společenství vlastníků nemovitostí (VvE)
  • náš tým cenových analytiků se řídí standardy Královského institutu kvalifikovaných znalců (RICS)