Home » O společnosti » Základní hodnoty MVGM

Naše firemní hodnoty

Pyšníme se týmem zkušených a proaktivních odborníků, kteří představují naše největší bohatství. Úspěch naší společnosti stojí právě na našich zaměstnancích. Považujeme proto za svou povinnost vytvářet pro ně takové pracovní prostředí, ve kterém se mohou plně profesně realizovat a své pracovní uspokojení sdílet vzájemně se svými kolegy a se svými klienty. Tento přístup k práci se promítá do našich základních firemních hodnot, kterými jsou:

  • angažovanost
  • orientace na výsledek
  • kreativní inovace
  • kvalita našich služeb

Angažovanost pro jednotlivce i společnost

Respektujeme jednotlivce i společnost jako celek. Angažovanost a integrita jsou pro nás zcela zásadní. Našim zaměstnancům nabízíme příležitost rozvíjet své dovednosti. Uznáváme význam zodpovědného podnikání, které přispívá ke stabilitě společnosti, v níž žijeme a pracujeme. Podílíme se na ochraně životního prostředí, a to například formou rozsáhlé digitalizace a zaváděním technologií snižující energetickou náročnost. Nemovitosti spravujeme způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, a sponzorujeme různé související společenské a sportovní akce.

Orientace na výsledky z pohledu klientů i zaměstnanců

Naším cílem jsou spokojení klienti a dlouhodobě motivovaní zaměstnanci. Rozumíme změnám potřeb a přání našich klientů, na něž reagujeme flexibilně s využitím všech odborných znalostí. Provádíme pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků i našich zaměstnanců. Vždy se snažíme dosáhnout těch nejlepších možných výsledků. Díky excelentní znalosti platných právních předpisů navrhujeme klientům vhodné způsoby zhodnocení jejich realitních investic.

Kreativní inovace

Podporujeme naše zaměstnance, aby se zajímali o aktuální vývoj trhu a nové technologické trendy. Podporujeme inovace a zavádíme je do praxe. Na neustále se rozvíjejícím trhu hledáme nestandardní řešení a nové příležitosti. Je pouze na nás, jak těchto příležitostí ve spolupráci s našimi klienty a dalšími subjekty využijeme. Digitalizaci můžeme využít k vytvoření maximálně efektivních a inovativních firemních konceptů a obchodních modelů.

Kvalita služeb

Naším cílem je nabízet našim klientům přidanou hodnotu. Vždy se snažíme o co nejlepší výsledky. Garancí kvality našich služeb je také členství v různých profesních sdruženích, renomovaných institucích, oborová partnerství a certifikáty kvality (např. ISAE 3402 typu II).