Home » O společnosti » Známky kvality

Známky kvality

Prvotřídní správa nemovitostí založená na

  • přesnosti dat,
  • vynikajících vztazích s nájemci,
  • efektivním zajištění prvotřídních služeb od těch nejlepších dodavatelů na trhu.

Provádění správy nemovitostí na vynikající úrovni obsahující

  • Efektivní řízení servisních poplatků maximalizující rozsah a minimalizující nezúčtovatelné náklady
  • Plnění závazků společenské odpovědnosti, udržitelnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci, bezpečnostních pravidel a procedur v souladu s právním řádem České republiky
  • Transparentní finanční operace navazující na bezchybné administrativní zpracování nájemních smluv a masivní kontrolní mechanismy na základě jasných provozních pravidel
  • Zpracování bezchybných a komplexních reportů
  • Využití znalosti mezinárodních standardů a zkušeností s nimi prostřednictvím sdílení s více než 1,600 kolegy v oboru správy nemovitostí z 10 zemí Evropy zajišťující soulad s očekáváními mezinárodních klientů a nájemců