Home » Služby MVGM » Facility Management

Naší komplementární službou je facility management, v rámci které efektivně propojujeme technickou správu zařízení a technologií a údržbu nemovitosti (facility management) s její správou (property management).

Pro svěřené nemovitosti zajistíme veškeré revize, odborné zkoušky, prohlídky a kontroly technických zařízení v souladu s platnými předpisy, normami a doporučeními výrobců. V systému CAFM vedeme kompletní technickou dokumentaci, všechny záruční listy a certifikáty, revizní protokoly, fotodokumentaci aj.

Ve spolupráci s ověřenými servisními organizacemi zajistíme úklid (kromě běžného také venkovní zimní), ostrahu a údržbu zeleně.