Home » Služby MVGM » Leasing

Nad rámec správy budov se věnujeme také optimalizaci obsazenosti prostor s cílem neustále zvyšovat výkon dané komerční či rezidenční nemovitosti v dlouhodobém horizontu.

Zajišťujeme leasingovou strategii, celý proces pronájmu a jeho podpory pro kancelářské, maloobchodní a industriální nemovitostí od definování nájemních podmínek podle aktuální situace na trhu, vyjednávání se zájemci o prostory, přes přípravu HOTs a spolupráci s právníky k finalizaci a podpisu nájemních smluv.

Jsme schopní zajistit také leasingovou strategii a pronájem velkých celků nájemního bydlení od fyzických/virtuálních prohlídek, vyjednávání smluvních podmínek, uzavření nájemní smlouvy a řízení konkrétního nájemního vztahu po celou dobu jeho trvání. Využíváme vlastní speciální software a zkušenosti jedničky na trhu v Nizozemí.