Home » Služby MVGM » Property Marketing

Za účelem dosažení podnikatelských cílů vlastníků kancelářských, retailových i rezidenčních nemovitostí a jejich nájemců zajišťujeme pro spravované nemovitosti kompletní marketingové služby. Při přípravě marketingových strategií využíváme jak znalost současných marketingových trendů, tak detailní informace o dané nemovitosti a jejich nájemcích, o aktuální situaci na trhu a strategických plánech do budoucna.

Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé marketingové plány, sledujeme marketingový rozpočet, vytváříme korporátní identitu a jednotný vizuální styl, pracujeme s online i offline marketingovými nástroji. Pro budovy vytváříme webové stránky a spravujeme profily na sociálních sítích. Zajišťujeme sezónní dekorace, PR aktivity a eventy.