Home » Služby MVGM » Project Management – Construction

Jako nadstavbu k námi poskytované správě nemovitostí nabízíme projektový management zaměřený na konstrukci budovy a její vady, propojujeme detailní stavebně-technické znalosti o svěřené nemovitosti s property managementem, technickou správou, asset managementem a plánováním investic.

Provádíme technickou due diligence s důrazem na aktuální stav konstrukce a vyhledávání vad a doporučujeme, popř. realizujeme potřebnou nápravu.

Zajišťujeme realizace interiéru (tzv. fit-outs) od prvního návrhu a přípravu projektu, přes organizaci výběrového řízení, value inženýring, řízení stavby až po předání díla nájemci či pronajímateli.

Poskytujeme účinnou podporu pronájmům. Zpracováváme návrhy interiérových řešení, rozpočty a časové harmonogramy realizace.