Home » Služby MVGM » Project Management – Technologies

Nad rámec správy nemovitosti nabízíme také projektový management zaměřený na technologie v budově. Jedná se o vhodné propojení detailní znalosti veškerých technologií používaných v budovách s property management, facility managementem, asset managementem a plánováním dlouhodobých investic.

Připravujeme a realizujeme CAPEX investiční projekty s ohledem na dlouhodobou strategii udržitelnosti a kvality dané nemovitosti.

Posuzujeme připravované CAPEX projekty zaměřené na technologie z pohledu celkového návrhu, efektivity a provozu.

Zajišťujeme technickou due diligence, v rámci níž klademe důraz na současný stav technologií, jejich opotřebení a očekávanou životnost. Doporučíme a zajistíme vhodné řešení, pokud je potřeba.