Home » Služby MVGM » Property Management

Primárně se věnujeme správě komerčních nemovitostí (property managementu), kterou zajišťujeme pro administrativní, průmyslové a logistické areály, retailové parky a nákupní centra a navíc také nájemní rezidenční budovy. V naší praxi spojujeme zahraniční know-how s mnohaletými zkušenostmi na českém trhu. Našim klientům nabízíme komplexní řešení na míru. Svěřené nemovitosti spravujeme maximálně efektivně s cílem kontinuálně zvyšovat hodnotu nemovitosti.

V rámci správy nemovitostí poskytujeme přesah do oblastí technického managementu, pronájmů, marketingu, asset managementu, účetnictví a také do projektového řízení. Řídíme výkon vaší nemovitosti z perspektivy strategického asset managementu i efektivní denní operativy.

Postupujeme následovně:

  • Převezmeme kompletní odpovědnost za správu vaší nemovitosti a nastavíme všechny příslušné procesy tak, aby odpovídaly platným legislativním normám a byly v souladu se směrnicí GDPR. Veškerá dokumentace bude průběžně aktualizovaná a budeme dbát na dodržování všech daných správních, technických a interních termínů.
  • Zastoupíme vás v rámci jednání s nájemci, dodavateli i českou státní správou a samosprávou. Vytvoříme si skvělé vztahy s nájemci. Budeme se starat o jejich spokojenost a vycházet vstříc jejich požadavkům a potřebám.
  • Zajistíme kompletní property účetnictví. Postaráme se o finanční správu vaší nemovitosti, výběr nájemného a poplatků za služby včetně vymáhání pohledávek. Budeme vystavovat příslušné daňové doklady, spravovat finanční prostředky na bankovních účtech, indexovat nájemné a zpracovávat pravidelný finanční reporting.
  • Profesionálně vypracujeme plán capex a opex investičních projektů, budeme řídit jeho realizaci a dohlížet na jeho plnění.
  • Provoz vaší nemovitosti budeme řídit efektivně a budeme optimalizovat provozní náklady. Zajistíme pravidelné inspekce a audity. Usilujeme o nejvyšší mezinárodní environmentální certifikace budov (LEED a BREEAM) a připravíme kompletní dokumentaci pro certifikační proces.
  • Budeme koordinovat a dohlížet na servisní organizace a další subdodavatele zejména technické údržby (facility management), ostrahy, úklidu a zimního úklidu, údržby zeleně.
  • Využíváme inovativní technologie a implementujeme nové trendy, k nimž patří trvalá udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí, elektromobilita, automatizace provozu a inteligentní řízení budov, abychom dlouhodobě posilovali pozici vaší nemovitosti na trhu.

Jako první a jediní na trhu jsme schopní pro institucionální investory zajistit správu velkých projektů a portfolií nájemního bydlení.

  • Kromě vlastní správy a property účetnictví dané nemovitosti převezmeme a kompletně zajistíme marketing, proces pronájmu (od fyzických/virtuálních prohlídek nemovitosti, vyjednávání smluvních podmínek po uzavření nájemní smlouvy) a následně budeme řídit konkrétní nájemní vztah po celou dobu jeho trvání.
  • Používáme vlastní software, díky kterému je naše správa maximálně efektivní. Speciální program zahrnuje řadu funkcionalit, mj. informace o pronájmech, správě jednotek i celé budovy, reporting pro majitele a helpdesk pro nájemníky a komunikaci s nimi.
  • Těžíme z našich zkušeností v Nizozemí, kde jsme jednička na trhu, a v Německu, kde patříme mezi čtyři největší správce nájemního bydlení.