Home » Služby » Dceřiné společnosti

Dceřiné společnosti

MVGM má řadu dceřiných a přidružených společností, které přispívají k jejímu úspěšnému působení na trhu nemovitostí. Díky nim můžeme klientům nabídnout ještě širší a ucelenější spektrum vzájemně provázaných služeb. Jejich činnost zapadá do celkové strategie MVGM zaměřené na urychlování inovací a optimalizaci pomocí digitalizace.

Dovolujeme si vám představit úzce specializované experty:

Watson + Holmes

Společnost MVGM jako jedna z prvních začala shromažďovat a vizualizovat data. Založila proto dceřinou společnost Watson + Holmes (www.watsonholmes.nl). Z té se postupně vyvinul vysoce specializovaný tým analytiků business intelligence, kteří shromažďují a vizualizují velká data a nabízí online přehledy v reálném čase s výstupy pro správce nemovitostí a možnostmi optimalizace pro vlastníky. Společnost Watson + Holmes působí v Nizozemsku a nedávno rozšířila své aktivity i do Německa.

Analýza realitních dat

Pomocí moderních softwarových aplikací nabízíme výkonné analytické nástroje s různými možnostmi zobrazení a prezentace dat. Uživatelé mohou volit informace například v oblastech:

  • Sociální demografie (věk, rodinná situace, velikost rodiny, fáze života)
  • Sociální ekonomie (příjmové kategorie, vzdělání, ekonomická aktivita, index kupní síly)
  • Velikost a složení trhu bydlení
  • Fungování realitního trhu
  • Bytová výstavba
  • Vyhledávání transakcí (podle typu nemovitosti, data transakce, roku výstavby, oblasti)

Pomocí interaktivních funkcí lze porovnávat místní a regionální data s celonárodními údaji a daty za předchozí roky. Je možné vytvářet tématické přehledové panely a stáhnout je ve formátu PDF, PNG nebo CSV.

Watson + Holmes vizualizuje data, jaká si přejete

Přejete si další informace o nabídce Watson + Holmes? Zajímá vás, zda dokážeme zpracovat analýzy a reporty i pro vaše účely? Rádi vám naše analytické řešení a poradenské služby představíme blíže a seznámíme vás s typy ročního předplatného.

Návštěva www.watsonholmes.nl
Kontakt: L.C. (Leon) Pragt, Watson+Holmes