Home » Služby » Oceňování a poradenství

Oceňování a poradenství

V Nizozemsku nabízí MVGM Valuations (holandsky MVGM Vastgoedtaxaties) klientům služby oceňování nemovitostí a analýzy pro účely strategií prodeje, nákupu a akvizic, obchodních strategií, due diligence, (re-)financování, výstavby a rekonstrukcí. Zastáváme osobní přístup s transparentní a otevřenou komunikací, zaměřený na nalezení řešení.

Jak zjistit hodnotu nemovitosti

  • Potřebujete podrobné ocenění nemovitosti?
  • Potřebujete strategickou analýzu svého portfolia nemovitostí?
  • Máte k dispozici skutečně všechny informace k měření finanční výkonnosti?

Rozsáhlé zkušenosti a znalosti místního trhu

MVGM má 20 poboček po celém Nizozemsku a tým více než 45 odborníků na oceňování. Disponuje díky tomu znalostmi všech regionů a trhů a patřičnými zdroji pro vaše potřeby oceňování.

Naši experti při oceňování úzce spolupracují s oddělením výzkumu, které má k dispozici rozsáhlou celonárodní databázi (GIS). Máme neustále aktuální informace a vývoji na národní a regionální úrovni. Každoročně oceňujeme nemovitosti v hodnotě přes 25 miliard eur, čímž se řadíme mezi tři nejvýznamnější oceňovací firmy v Nizozemsku. Náš specializovaný tým vedle toho provádí oceňování nemovitostí v hodnotě 10 miliard eur ročně pro účely holandského indexu cen nemovitostí MSCI a indexu cen podnikových nemovitostí IPD.

Kvalita

Při oceňování se řídíme standardy Královského institutu kvalifikovaných znalců (RICS), které jsou plně v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy IVS. Poskytujeme nezávislé, podrobné a konzistentní ocenění nemovitostí v souladu s Evropskými oceňovacími standardy (EVS) a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS), podle záměru klienta. Naši odborníci jsou registrovanými členy Holandského registru cenových znalců (NRVT). NRVT dohlíží na kvalitu oceňování a odbornou kvalifikaci cenových znalců.

Oceňovací proces v MVGM je zcela transparentní a plně kontrolovaný podle certifikačních standardů ISAE3402 Typ II. Certifikace zahrnuje veškeré potřebné procesní řízení a controlling vyžadovaný pro účely účetnictví a řízení kvality.

Naše služby

Klientům nabízíme široké spektrum služeb. MVGM Valuations poskytuje:

  • Oceňování pro bytová družstva (RJ 645, IPD Corporation Property Index, zákony o bydlení);
  • Oceňování nemovitostí ve zdravotnictví
  • Oceňování komerčních (kanceláře, průmysl, maloobchod) a rezidenčních nemovitostí;
  • Oceňování pro Index cen nemovitostí MSCI;
  • Provozní nemovitosti (hotely, čerpací stanice, golfová hřiště, restaurace, kavárny);
  • Výzkum a poradenství

Osobní přístup

Cenoví znalci společnosti MVGM disponují znalostmi a zkušenostmi v mnoha oblastech a jsou k dispozici po celém území Nizozemska. Ke každému klientovi přistupujeme zcela individuálně, otevřeně komunikujeme a v úzké spolupráci s ním řešíme veškerá specifika jeho případu. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a poskytneme bližší vysvětlení.

Přejete si kontaktovat náš tým?

Přejete-li si další informace o našich službách, obraťte se prosím na náš tým na níže uvedených kontaktech.