Home » Správa nemovitostí

Evropský poskytovatel služeb správy nemovitostí

Společnost MVGM je uznávanou autoritou v oblasti nemovitostí. Jsme největším poskytovatelem realitních služeb v Nizozemsku a jedním z nejvýznamnějších hráčů na německém trhu. Máme téměř 1000 zaměstnanců v Nizozemsku a Německu a koordinujeme služby správy nemovitostí prostřednictvím 28 poboček. Za 70 let své existence jsme získali rozsáhlé znalosti dynamiky místních trhů a mezinárodní zkušenosti. Klientům nabízíme široké, ucelené a provázené spektrum služeb se zaměřením na správu nemovitostí.

Jako společnost specializovaná v oboru nemovitostí rozumíme Vašim potřebám ve správě budov a pronájmů. Ve společnosti MVGM jsme připraveni plnit Vaše představy a přání profesionálně a včas. Za účelem zajištění Vašich cílů a potřeb Vašich nájemců budeme činit zejména následující kroky:

 • Utvoříme specializovaný tým na míru přesně Vašim potřebám, tým, který sestavíme ze zkušených profesionálů v oboru správy nemovitostí; tito lidé budou schopni pracovat s nepřehlédnutelným přesahem do technického managementu, pronájmů a marketingu, Vašeho asset managementu a účetnictví stejně jako do projektového vedení a budou řídit výkon Vaší nemovitosti z perspektivy strategického asset managementu.
 • Efektivně převezmeme odpovědnost za správu Vaší nemovitosti a nastavení všech příslušných procesů – budeme používat vyzkoušené a otestované procedury, kontrolní seznamy pro zajištění všech informací o aktuálních a strategických potřebách a otevřených problémech či příležitostech pro zlepšení. Postaráme se o udržení atraktivního, čistého a bezpečného prostředí pro všechny uživatele, o soulad s předem stanovenými pravidly. Postaráme se o to, aby dokumentace budovy byla bezpečně uložena a ve všech případech změn průběžně aktualizována.
 • Zajistíme příjmy a tím budeme chránit a navyšovat hodnotu Vašeho majetku včetně podpory pronájmů; budeme sestavovat rozpočty a pečlivě dohlížet na jejich naplňování; budeme aktivní v marketingu a pronájmech, budeme aktivně vyhledávat inovace a myslet strategicky.
 • Vytvoříme si skvělé vztahy s nájemci zejména tím, že budeme v řešení jejich potíží proaktivní a náš tým zajišťující služby pro nájemce bude reagovat pohotově; zavedeme pravidelná setkávání s nájemci a budeme se starat o jejich spokojenost a dlouhodobé dobré obchodní vztahy.
 • Zajistíme prvotřídní základ pro správu Vaší nemovitosti tím, že nastavíme správu  a property účetnictví Vaší nemovitosti ve špičkovém systému v našem oboru, totiž v systému Yardi Voyager S7, kde vytvoříme bezchybné databáze s přesahem do korporátního účetnictví a asset managementu.
 • Zajistíme fungování služeb na objektu na kvalitativně špičkové úrovni prostřednictvím těch nejlepších servisních organizací.
 • Provoz Vašeho objektu budeme řídit efektivně včetně:
  • efektivního řízení provozních nákladů včetně řízení spotřeb a cen médií s důrazem na minimalizaci nákladů majitele,
  • naplnění povinností v oblasti PO a BOZP, bezpečnosti, nastavení procedur pro řešení mimořádných událostí a soulad se zákony s maximálním důrazem na naplňování pravidel udržitelnosti,
  • nastavení řádných pravidel pro administraci nájmů a kontrolu všech procesů vycházející z provozních pravidel pro provoz Vaší nemovitosti;
  • nastavení klíčových indikátorů výkonu pro údržbu, ostrahu a úklid,
  • zavedení pravidelných týdenních inspekcí a čtvrtletních auditů,
  • tvorby bezchybných a komplexních reportů přesně na míru Vašim potřebám a požadavkům,
  • využití znalostí a mezinárodních zkušeností více než 2,000 property & asset management profesionálů v 10 zemích Evropy k zajištění toho, že mezinárodní nájemci budou mít svá očekávání naplněna,
  • Zajištění podpory v procesech mimo rámec správy nemovitosti, např. v projektovém řízení a pronájmech tak, abychom zajistili plnohodnotný a nerušený provoz nájemních prostor, například v případech realizace fit-outů a CAPEX projektů.

Naše zkušenosti efektivně využíváme pro všechny naše klienty a tím vytváříme přidanou hodnotu jejich nemovitostí. Může jít o jednoduché zlepšení parkingu, instalaci Wi-Fi nebo logické změny v cirkulaci návštěvníků obchodních pasáží.

Investujeme do nových technologií a využíváme nových trendů, čímž podporujeme růst, zvyšujeme příjmy z nájmů a obraty a udržujeme dominantní pozici dané nemovitosti na trhu jak v očích nájemců tak všech ostatních uživatelů.

Jménem našich klientů pečujeme o jejich nemovité majetky a poskytujeme služby v oblasti nemovitostí pro nemovitostní portfolio v rozsahu celkové pronajatelné plochy 319,931 m², a to k datu 30/9/2020. MVGM staví na téměř 28-mi leté zkušenosti na vedoucí pozici v oblasti služeb v nemovitostech v České Republice aktuálně poskytovaných prostřednictvím osmi specializací v tomto oboru.