Home » Správy nemovitostí

Evropský poskytovatel služeb správy nemovitostí

Společnost MVGM je uznávanou autoritou v oblasti nemovitostí. Jsme největším poskytovatelem realitních služeb v Nizozemsku a jedním z nejvýznamnějších hráčů na německém trhu. Máme téměř 1000 zaměstnanců v Nizozemsku a Německu a koordinujeme služby správy nemovitostí prostřednictvím 28 poboček. Za 70 let své existence jsme získali rozsáhlé znalosti dynamiky místních trhů a mezinárodní zkušenosti. Klientům nabízíme široké, ucelené a provázené spektrum služeb se zaměřením na správu nemovitostí.

Evropský poskytovatel služeb správy nemovitostí

Jako největší správce nemovitostí v Holandsku společnost MVGM spravuje:

  • 90.000 bytových jednotek a domů
  • 9.000 rezidenčních nájemních vztahů
  • Přes 1,5 milionu m2 kancelářských a komerčních prostor
  • Přes 1,5 milionu m2 maloobchodních prostor
  • 70.000 bytů v téměř 3.200 společenství vlastníků bytových jednotek

V roce 2019 společnost MVGM převzala PropertyFirst GmbH. Společnost PropertyFirst v Německu spravuje

  • 3,4 milionu m² komerčních prostor
  • přes 15.000 parkovacích míst
  • 1.000 domácností
  • a více než 50 společenství vlastníků bytových jednotek (s 1.500 domácnostmi) v Německu

Visit www.propertyfirst.de

Mezinárodní strategie

Ambicí společnosti MVGM je stát se nejvýznamnějším správcem nemovitostí v Evropě. Naše strategie růstu je založená na urychlování inovací díky většímu rozsahu a další optimalizaci pomocí digitalizace.

Společnost MVGM v posledních letech rychle roste díky akvizicím, které vychází z její strategie stát se nejvýznamnějším hráčem na evropském trhu správy nemovitostí. Společnost MVGM postupně úspěšně převzala holandskou Actys v roce 2016 a německou PropertyFirst v roce 2019 a v roce 2018 se sloučila se společností Verwey.